Ul. Gradsko šetalište 61,
32000 Čačak,
Tel:++381 32 221-372
Fax:++381 32 221-369,
E-mail: helion.7juli@gmail.comO nama

Osnovna delatnost je promet nafte i naftnih derivata na benzinskim stanicama,kao i proizvodnja prikolica I poluprikolica – cisterni za prevoz bitumen,mazuta,sirove nafte i tečnog naftnog gasa. Bavimo se izgradnjom luksuznih stanova u Beogradu. Vlasnik preduzeća “HELION” 2003. godine kupuje preduzeće TPD “7. Juli” a.d. Čačak koje se bavi prometom gradjevinskog i ogrevnog materijala.